Dienstverlening

Veiligheid en luchtwaardigheid

De controle op de veiligheid van luchthavens en de luchtwaardigheid van vliegtuigen, houdt rekening met de strenge internationale reglementering. De uitvoering gebeurt door inspecteurs, ingenieurs en experts, mede in samenwerking met- of als ambtenaar van de overheid, bv. het Directoraat-generaal luchtvaart.
Hiertoe behoort ook het onderzoek bij luchtvaartongevallen en de daaruit volgende veiligheidsadviezen.

Beveiliging

Diverse diensten, zoals douane, politie, beveiligingsagent, bewakingsagent, screening, brandweer, veiligheidscoordinator,… zorgen voor de beveiliging en controle van personen en goederen op de luchthaven. Voor deze beroepen geldt een specifieke opleiding.

Ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel op een passagiersluchthaven komt direct in contact met de passagiers, bv. bij check-in, verlies van bagage, passagiersassistentie of begeleiding van mensen met een beperking,.. Het gaat hier om sterk sociaal-communicatieve functies.

Commercieel bediende

De commerciële dienstverlening bij de exploitatie van een luchthaven, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartbedrijf omvat vooral de organisatie en administratie rond aankoop, verkoop, facturatie en boekhouding en klantenservice, maar soms ook vertegenwoordiging, marketing en promotie.

Luchthavenservices

Belangrijk voor de uitstraling van de luchthaven zijn de retail & consumer services, de IT-faciliteiten, de algemene communicatie, de transportfaciliteiten zoals trein, bus, taxi en parking.

Luchthavenmanagement

De ontwikkeling van de Single European Sky en het ontstaan van nieuwe luchtvaartnetwerken vormen een grote uitdaging voor het management van een luchthaven met zijn diverse componenten, ondermeer: airside, landside, mobiliteit, IT, communicatie, PR, facility, HR, kwaliteit, milieu, beveiliging, financieel rendement,…