Veiligheid en luchtwaardigheid

De controle op de veiligheid van luchthavens en de luchtwaardigheid van vliegtuigen, houdt rekening met de strenge internationale reglementering. De uitvoering gebeurt door inspecteurs, ingenieurs en experts, mede in samenwerking met- of als ambtenaar van de overheid, bv. het Directoraat-generaal luchtvaart.
Hiertoe behoort ook het onderzoek bij luchtvaartongevallen en de daaruit volgende veiligheidsadviezen.